Ulice na slovo s, Opatija

ŠETALIŠTE MATKA LAGINJE
ŠETALIŠTE ZORA
SKRADINJ
ŠKRBIĆI
SLATINA
STANKA JURDANI
STUBE DR. JOSIPA MARTINCICA
STUBISTE BAREDINE
STUBISTE BORISA ZELEA
STUBISTE LIPOVICA
STUBISTE MARUSINAC
STUBISTE MATE BALOTE
STUBISTE MUSICEVAC
STUBISTE NIKOLE TESLE
STUBISTE RUPA
STUBISTE TOMASEVAC
SVETOG FLORIJANA